سایت دانش آموزان قره چپق

سایت دانش آموزان قره چپق

www.amirreza256.ir

http://up.amirreza256.ir/view/2083410/1222q.jpg

پاسخ مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: وظیفه والدین و مربیان در پرورش نسل نو

پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: وظیفه والدین و مربیان در پرورش نسل نو

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی

تاریخ پخش برنامه : 95/12/5 ، پنجم اسفند 95

متن کامل سخنرانی استاد قرائتی 5 اسفند 95 درسهایی از قرآن

درسهایی از قرآن موضوع :  وظیفه والدین و مربیان در پرورش نسل نو

تاریخ پخش : 95/12/5 روز پنج شنبه 

متن درسهایی از قرآن وظیفه والدین و مربیان در پرورش نسل نو

درسهایی از قرآن 2  اسفند 95

عضویت در کانال تلگرام سایت