سایت دانش آموزان قره چپق

سایت دانش آموزان قره چپق

www.amirreza256.ir

پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: جایگاه وقف در اسلام

پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: جایگاه وقف در اسلام

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی

تاریخ پخش برنامه : 95/09/11 ، یازدهم آذر 95

چرا دانمارک خوشحال ترین دانش آموزان را دارد؟

آن ها دانش آموزان را به این درک می رسانند که همه شبیه هم نیستند و هر کسی استعداد منحصر به فرد و ویژه خود را دارد و باید جایگاه مناسب با ویژگی های فردی خود را در جامعه پیدا کند.

عضویت در کانال تلگرام سایت