close
تبلیغات در اینترنت
تغییرات کتب درسی پایه دوم متوسطه برای کنکور 94
سایت دانش آموزان قره چپق

سخن بزرگان :

جدید ترین مطالب
آخرین مطالب سایت
تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت تبليغات در سایت تبليغات در سایت

تغییرات کتب درسی پایه دوم متوسطه برای کنکور 94

تغییرات کتب درسی سال  دوم برای کنکور 94

ملاک  سال چاپ برای پایه دوم سال ۹۱ می باشد

نام درس

پایه

نوع تغییر

ادبیات فارسی2

دوم

جزیی

زبان فارسی 2

دوم

بدون  تغییر

دین  وزندگی2

دوم

بدون  تغییر

عربی2تجربی وریاضی

دوم

جزیی

عربی 2 انسانی

دوم

جزیی

جغرافی1 انسانی

دوم

جزیی

فیزیک2

دوم

بدون  تغییر

شیمی 2

دوم

کلی

زیست شناسی1

دوم

جزیی

هندسه1

دوم

بدون  تغییر

ریاضی2

دوم

بدون  تغییر

آمار

دوم

بدون  تغییر

تاریخ ایران وجهان1

دوم

بدون  تغییر

اقتصاد

دوم

بدون  تغییر

جامعه شناسی1

دوم

بدون  تغییر

تاریخ ادبیات 1

دوم

بدون  تغییر

  منبع : وبلاگ ساحل علم

 

سوم و پیش دانشگاهی  در زیر:

 

http://moshaverh-amiri2010.blogfa.com/post/2410/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-94-

 

http://moshaverh-amiri2010.blogfa.com/post/2409/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%8494

 

 

 

نحوه یافتن کتاب دلخواه باتوجه سال چاپ:

 

وارد آدرس زیر شوید

 

http://www.chap.sch.ir/

 

پس از ورود می توانید از سمت راست گزینه دوره آموزش متوسطه را انتخاب کنید

سپس گزینه متوسطه نظری

بعد پایه مورد نظر

سپس از قسمت بالا می توانید سال تحصیلی مورد نظر را انتخاب کنید

برای پایه اول۹۱/۹۰

برای دوم۹۲/۹۱

برای سوم۹۳/۹۲

برای چهارم یاپیش دانشگاهی ۹۴/۹۳