close
تبلیغات در اینترنت
معنی شعر درس یازدهم خاک آزادگان فارسی دهم
سایت دانش آموزان قره چپق

سخن بزرگان :

جدید ترین مطالب
آخرین مطالب سایت
کانال تلگرام سایت تبليغات در سایت تبليغات در سایت تبليغات در سایت

معنی شعر درس یازدهم خاک آزادگان فارسی دهم

معنی شعر خاک ازدگان درس 11 فارسی دهم

بیت اول شعر خاک ازدگان درس 11 فارسی دهم :

به خون گر کشی خاک من دشمن من … چقدر گفته من !

معنی شعر : ای دشمن من ! اگر بخواهی خاک ( سرزمین ) من را به خون بکشی یعنی آن را نیست و نابود کنی ! گل اندر گل از گلشن من بجوشد ، یعنی جوانان زیادی هستند که این سرزمین میجوشند و رو به روی تو می ایستند .

به خون کشیدن : کنایه از نابود کردن ، توجه کنید که خون ممکنه مجاز از نابودی باشه تو بعضی بیت ها ، گل استعاره از جوانان ( تشبیهی که یک وجه آن ذکر شده ) و گلشن هم استعاره از سرزمین

بیت دوم شعر خاک ازدگان درس 11 فارسی دهم : تنم گر بسوزی …

معنی : اگر تن من را بسوزانی و من را به تیر بدوزی ( زخمی کنی ) و ای خصم ! ای دشمن ! اگر سر از تن من جدا کنی ( این بیت با بیت بعدی موقوف المعانی است ! اگر نمیدانید موقوف المعانی چیه یه سرچ کوچیک تو گوگل بزنید )

نکات : به تیرم بدوزی جهش ضمیر داره ! یعنی من را به تیر بدوزی .

بیت سوم شعر خاک ازدگان درس 11 فارسی دهم : کجا میتوانی ز قلبم ربایی …

معنی : هرگز نمیتوانی تو عشق میان من و میهن من را بربایی ! یا از بین ببری

نکات : حواستون باشه که قلب جزء کلمات ایهام داره هست ولی اینجا ایهام نداره ، کجا میتوانی ! نمیتوانی — عشق میان من و میهن من گروه مفعولی هست .

بیت چهارم شعر خاک ازدگان درس 11 فارسی دهم : من ایرانی ام …

معنی : من ایرانی هستم ! ارمان و هدف و مقصود من شهادت است ! جان کندن من تجلی هستی است ، یعنی شهادت برای من عین تجلی و جلوه گر شدن زندگی و هستی است . : جان کندن من اینجا گروه نهادی هست .

بیت پنجم شعر خاک ازدگان درس 11 فارسی دهم : مپندار …

بیت مهمیه ! معنی : فکر نکن و در خیال خودت نگنجان که عشق میان من و میهنم از بین می رود ، زیرا که بعد از من از گور من بلند میشود !

نکته ها ! خیلی مهمه که بدونید شعله مجاز از آتش هست ! و اینجا آتش هم استعاره از عشق هست !

بیت ششم شعر خاک ازدگان درس 11 فارسی دهم : نه تسلیم و سازش …

نه تسلیم می شویم ! نه سازش میکنیم ! نه شما را گرامی میداریم و نه از شما خواهشی میکنیم ! من مانند اسب سرکشی به نیرنگ تو می تازم ! یعنی به نیرنگ تو هجوم می آورم و فریبت را نمیخورم

نکته ی خاصی نمیبینم فقط بدونید که توسن یعنی اسب سرکش

بیت هفتم شعر خاک ازدگان درس 11 فارسی دهم : کنون رود خلق است …

معنی : اونایی که قبلا رود بودن یه دریای جوشان شدن ! یعنی تمامی دسته های خلق با هم متحد شدن ! و تمام وجودم از خشم تو فرا گرفته شده است .

نکات : رود خلق : اضافه تشبیهی ! تشبیه در تشبیه داریم اینجا ! رود خلق خودش اضافه تشبیهی هست که دوباره به دریای جوشان تشبیه شده . خوشه خشم هم که تشبیه خشم به خوشه و خرمن هم استعاره از وجود است .

بیت هشتم شعر خاک ازدگان درس 11 فارسی دهم : من آزاده از …

من آزاده ام ! از سرزمین آزادگانم ! دامن من گل صبر میپرورد ! یعنی تحمل میکنم و صبر میکنم دیگه L  یا اگه یجور دیگه بگیم میشه من در دامنم گل صبر پرورش میدهم

نکات : خاک : مجاز از سرزمین ! گل صبر : اضافه تشبیهی ، گل در دامن پروراندن

بیت نهم شعر خاک ازدگان درس 11 فارسی دهم شعر خاک ازدگان درس 11 فارسی دهم: جز از جام توحید …

معنی : من فقط از جام توحید می نوشم ! یعنی من فقط یکتاپرستم و خدا را می پرستم ! حتی اگر با تیغ ستمت و ظلم و ستمت گردن مرا قطع کنی !

نکات : جام توحید اضافه تشبیهیه ! تیغ ستم هم همینطور ! گردن زدن هم یعنی کشتن !

موفق باشید .