close
تبلیغات در اینترنت
نحوه جهش تحصیلی پایه دهم ویازدهم
سایت دانش آموزان قره چپق

سخن بزرگان :

جدید ترین مطالب
آخرین مطالب سایت
تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت تبليغات در سایت تبليغات در سایت

نحوه جهش تحصیلی پایه دهم ویازدهم

شرط جهش تحصیلی در پایه یازدهم، کسب حداقل نمره 17 در تمامی دروس مورد آزمون جهش در تابستان پایه دهم است.لذا ثبت نمرات مکتسبه دانش آموز متقاضی جهش تحصیلی در سامانه سناد در تمامی دروس،شامل دروس تربیت بدنی وآزمایشگاه علوم تجربی 2 است. صرفاً در صورت کسب تمامی شرایط بند مذکور،نمرات دانش آموز به سامانه امین ارسال می گردد و برای ثبت نام دانش آموز در پایه بالاتر، مجوز لازم صادر می شود.

 

مطابق بند 13 ماده 3 آیین نامه ساماندهی وظایف و اختیارات کمیسیون های خاص، مصوب سومین جلسه‌ی کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1394/11/07 « صدور مجوز شرکت در آزمون جهش تحصیلی، برای دانش‌آموزان ممتاز قبولی پایه دهم، به غیر از شاخه‌های فنی وحرفه‌ای وکاردانش که دارای معدل حداقل 18/5 بوده ومتقاضی جهش به پایه دوازدهم می باشند، به شرطی که در تمامی دروس آزمون جهشی، حداقل نمره 17 را کسب کرده باشند.» از اختیارات کمیسیون خاص استان است.

لازم به ذکر است دروس: «تربیت بدنی» ، «آزمایشگاه علوم تجربی 2» نیز مشمول این بند است و نمرات آزمون تمامی دروس دانش‌آموز در سامانه سناد ثبت و در صورت کسب شرایط لازم برای جهش تحصیلی، مطابق بند مذکور، نتایج آزمون دروس به سامانه امین ارسال می گردد و در صورت کسب شرایط لازم برابر مقررات به دانش‌آموز اجازه ثبت‌نام در پایه بالاتر داده می شود.

 

منبع نوشته:وزارت آموزش و پرورش