close
تبلیغات در اینترنت
پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: مسئولیت انسان در برابر دیده‌ ها و شنیده
سایت دانش آموزان قره چپق

سخن بزرگان :

جدید ترین مطالب
آخرین مطالب سایت
کانال تلگرام سایت تبليغات در سایت تبليغات در سایت تبليغات در سایت

پاسخ مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: مسئولیت انسان در برابر دیده‌ ها و شنیده‌ ها

پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: مسئولیت انسان در برابر دیده‌ ها و شنیده‌ ها

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی

تاریخ پخش برنامه : 95/11/28 ، بیست و هشتم بهمن 95

 1-  آیه 36 سوره اسراء بر چه امری تأکید می‌کند؟

الف) پیروی نکردن از غیر علم

ب) مسئولیت انسان در برابر اعضاء

ج) هر دو مورد


2-  کدام نوع تقلید از نظر عقلی مجاز است؟

الف) تقلید جاهل از عالم

ب) تقلید عالم از عالم

ج) تقلید جاهل از جاهل


3-  آیه 23 سوره انعام، به کدام ویژگی مشرکان اشاره دارد؟

الف) سوگند دروغ

ب) فریب و نیرنگ

ج) توهین و تهمت


4-  بر اساس آیه 21 سوره فصّلت، چه چیزی در قیامت علیه انسان شهادت می‌دهد؟

الف) چشم انسان

ب) پوست انسان

ج) گوش انسان


5-  بر اساس آیه 19 سوره غافر، خداوند از چه امری آگاه است؟ 

الف) خیانت دست

ب) خیانت زبان

ج) خیانت چشم

 

جهت دریافت هفتگی پاسخ درسهایی از قرآن در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

 

عضویت در کانال تلگرام سایت