close
تبلیغات در اینترنت
معنی شعر درس دوازدهم(رستم و اشکبوس) فارسی دهم
سایت دانش آموزان قره چپق

سخن بزرگان :

جدید ترین مطالب
آخرین مطالب سایت
تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت تبليغات در سایت تبليغات در سایت

معنی شعر درس دوازدهم(رستم و اشکبوس) فارسی دهم

معنی و آرایه های  شعر درس دوازدهم(رستم و اشکبوس) فارسی دهم

 بیت ۱ : خروش سواران و اسپان ز دشت        ز بهرام و کیوان همی برگذشت
قلمرو فکری :
فریاد جنگجویان و و اسبانشان آنقدر زیاد بود که گویی از سیارههای آسمانی(مریخ و زحل) هم فراتر میرفت!
فکری: در این قسمت از شاهنامه، فردوسی با ذکر عناصری از طبیعت که مظهر دلاوری و شجاعت هستند، در چند بیت نخست، ذهن خواننده را برای مواجه شدن با جنگی مخوف آماده میکند و به فضاسازی میدان جنگ میپردازد.
قلمرو ادبی: بهرام : مریخ ؛ نماد : خونریز فلک ، کیوان: زحل: نحس اکبر؛نماد شومی. از منظرى ديگر: هر دو مجاز از آسمان هستند و همچنین بیت اغراق دارد.
قلمرو زبانی : اسب در فارسی کهن: اسپ «همی: می» نشانهٔ سبکی خراسانی و تا حدی هم سبک عراقی برای بیان ماضی استمراری یا مضارع اخباری. بر گذشتن: بالا رفتن، عبورکردن
  بیت 2 : همه تیغ و ساعد ز خون بود لعل           خروشان دل خاک در زیر نعل
  قلمرو فکری : شمشیرها و دستهای جنگجویان از شدت خون به رنگ لعل(قرمز) شده بود. فریاد زمین هم در زیر ضربه های نعل اسبان ، به گوش می رسید.
قلمرو ادبى: تشبیه بلیغ اسنادی: مصراع اول. تیغ و ساعد: مشبه/ لعل: شبهبه تشخیص در مصراع دو: دل خاک/ خروشان بودن خاک ، لعل،نعل: جناس

 

http://up.amirreza256.ir/view/2089001/download-amirrreza256.ir.jpg