close
تبلیغات در اینترنت
حذف دروس پیشنیاز پایه های یازدهم و دوازدهم
سایت دانش آموزان قره چپق

سخن بزرگان :

جدید ترین مطالب
آخرین مطالب سایت
تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت تبليغات در سایت تبليغات در سایت

حذف دروس پیشنیاز پایه های یازدهم و دوازدهم

ارسال مصوبه هفدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 25/7/97 در خصوص حذف دروس پیش نیاز (تبصره های ذیل ماده 6 آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه روزانه ) به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها

مصوبه هفدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش وپرورش، مورخ 25/ 7/ 97 مثبوت به  شماره 93160/ 120 مورخ 27/ 09/ 97 مبنی بر« حذف تبصره های ذیل ماده 6 آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه روزانه (دروس پیش نیاز )»  جهت ابلاغ و اجرا، به ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها، مناطق و نواحی تابعه و تمامی واحدهای آموزشی دوره دوم متوسطه، به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها  ارسال گردید.

دریافت فایل بخشنامه

 

 

منبع:وزارت آموزش وپرورش