متاسفیم
سایت دانش آموزان قره چپق به کار خود پایان داد و تعطیل شد
اما جای نگرانی نیست، میتوانید با مدیر در ارتباط باشید : http://www.amirreza256.ir/tamas