درود

به درخواست دوستان یک نمونه آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان، تیزهوشان، در سایت دانش آموزان قره چپققرار گرفت.

سوالات این نمونه سوال همه تستی و طبق شیوه جدید آزمون تیزهوشان نوشته شده است. تست های این نمونه سوال از منابع معتبری تهیه شده و شناسنامه دار است.

حتما دوستانی که متقاضی ورود به مدارس تیزهوشان هستند، این نمونه آزمون را دانلود کنند.

دانلود در ادامه مطلب